Интересные материалы


Свобода личности заканчивается там, где появляется общественное мнение...

Спеціальність 051 Економіка: популярні вакансії та сучасні вимоги роботодавців України

Активізація ринкових перетворень в Україні та світі визначило значну популярність спеціальності Економіка та всіх пов'язаних економічних дисциплін. Роботодавці висувають нові вимоги до посади "Економіст" та з'являються відповідні програми підготовки Бакалаврів, зокрема, ОПП "Цифрова економіка".


Вимоги до сучасних економістів.

Сьогодні вимоги до фахівця з економічною освітою значно підвищились. До його навичок вже органічно входять вміння використовувати сучасне програмного забезпечення, засоби цифрової комунікації та навіть мови комп’ютерного програмування. Наприклад, серед типових вимог до працівників на посадах Економіст або Економіст-Аналітик  за даними
work.ua, rabota.ua та hh.ua виступають наступні: просунутий Microsoft Excel, SQL, 1C. Бажана наявність професійних знань наступних інструментів (особливо для посад "Бізнес-аналітик" та інших "просунутих" економістів): R або Python, системи BI (Power BI, Tableau, тощо).

Заробітна платня "просунутих" Економістів.
Для посад Бізнес-аналітик (Економіст з поглибленими знаннями у галузі цифрової економіки та економічної кібернетики) середня заробітна платня у 2-2,5 вища ніж за іншими пропозиціями на ринку праці. Наприклад, за даними
work.ua на середину липня 2020 року за розміщеними вакансіями для України середня заробітна платня для посади "Економіст" складає 10-11 тис.грн., а для посади "Бізнес-аналітик" – 25-30 тис.грн. І це середній рівень оплати праці на початковому етапі роботи.
З іншої сторони, для посад, що вимагають фахових знань за спеціальностями "Програмна інженерія" та "Комп'ютерні науки", а саме "Data Analyst" та "Data Scientist", середня заробітна платня за вказаний період складає 15-20 тис.грн.

Освітня програма Цифрова економіка НУБіП націлена на розвиток загальних та спеціальних компетентностей майбутніх економістів. Широке коло вибіркових дисциплін Факультету інформаційних технологій НУБіП дозволяє паралельно освоювати навички з Технологій проектування та адміністрування баз даних (SQL), Аналізу та візуалізації даних (Excel, Pyhon), Веб-програмування (HTML), Комп'ютерного програмування (мова Java), Інтелектуального аналізу даних (мови R та Pyhon), Програмування мобільних додатків тощо.


Вакансії Економіст


Таким чином, сучасний Економіст в умовах цифрової трансформації є фахівцем з міждисциплінарними знаннями і саме програма "Цифрова економіка" спеціальності "Економіка" може забезпечити гідну підготовку Економістів з "просунутими" цифровими компетентностями.