Вступ ЕкК 2020


Свобода личности заканчивается там, где появляется общественное мнение...

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ІТ НУБІП УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

Фахівець з ОПП «Економічна кібернетика» (Бакалавр з Економіки) – це економіст-аналітик, який має високу кваліфікацію у сфері аналізу та управління різноманітними секторами економіки, володіє сучасними методами збору та оброблення інформації.

Фахівець з ОПП «Цифрова економіка»
(Бакалавр з Економіки) – це економіст, який має високу кваліфікацію у використанні цифрових технологій, нових інформаційних технологій з застосуванням Інтернету речей, великих даних, штучного інтелекту, цифрових смарт-технологій.

Орієнтири з працевлаштування:
 • Економіст та Економіст-аналітик (Economist, Analyst)

 • Веб-аналітик (Web Analyst)

 • SEO аналітик (SEO specialist)

 • Фінансовий аналітик (Financial Analyst)

 • Бізнес-аналітик початківець (Junior Business Analyst);

 • IT Бізнес-аналітика початківець (Junior IT Business Analyst)

 • Фахівець в сфері інформації та інформаційного аналізу (Information Specialist)

 • Ризик-менеджер

 • Керівник проектів, проектів автоматизації (Project Manager, IT Project Manager)

 • Менеджер у сфері надання інформації, систем з інформаційної безпеки (Information and Communications Technology Services Managers)

 • Начальник відділу, обчислювального центру тощо (Administrative and Commercial Manager)ZNO


ОПП «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» Спеціальність 051 «Економіка» (Бакалавр)EkE

Гарант програми:
к.е.н. доцент, доцент кафедри економічної кібернетики
Клименко Наталя АнатоліївнаОПП «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА» Спеціальність 051 «Економіка» (Бакалавр)DE1

Гарант програми:
д.е.н. доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики
Жерліцин Дмитро Михайлович
Магістр з Економіки (Економічна кібернетика) – це керівник бізнес-структур та провідний бізнес-аналітик, який має високу кваліфікацію у сфері аналізу та моделювання, інформаційних технологій підготовки управлінських рішень

Орієнтири з працевлаштування:
 • Бізнес-аналітик (Business Analyst);

 • Аналітик даних (Data Analyst, Data Scientist);

 • IT Бізнес-аналітик (IT Business Analyst);

 • Керівник (директор, заступник директора) підприємства, організації, установи (Director, Executive Director, CEO)ОПП «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» Спеціальність 051 «Економіка» (Магістр)
EkEmag


Гарант програми:
д.е.н. професор, професор кафедри економічної кібернетики
Скрипник Андрій Васильович
Переваги програм кафедри економічної кібернетики

ПОЄДНАННЯ ЕКОНОМІКИ, АНАЛІТИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

перевагою освітніх програм у межах спеціальності “Економіка” є здобуття критичного, системного мислення, професійних вмінь та навичок у сфері Data Science та аналітичного програмування, бізнес-аналітики, моделювання бізнес-процесів, роботи з базами даних, економіко-математичного моделювання, оцінки ризиків й прогнозування економічних явищ та процесів, з використанням сучасного програмного забезпечення та інформаційних технологій.АДАПТОВАНІСТЬ ДО ВИМОГ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ, А ОТЖЕ, УНІВЕРСАЛЬНІСТЬМожливість роботи в різних сферах економіки без здобування додаткової дорогої освіти і перепідготовки.

Навчальні плани 2020 року набору:

 • адаптовані до міжнародних освітніх програм BELLEVUE UNIVERSITY / УНИВЕРСИТЕТ БЕЛВЬЮ (США); BRYANT UNIVERSITY / УНИВЕРСИТЕТ БРАЙАНТ (США); MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY / МАССАЧУСЕТСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ (США); MACQUARIE UNIVERSITY / УНІВЕРСИТЕТ МАККУОРІ (АВСТРАЛІЯ, СІДНЕЙ);  UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ПОЗНАНІ )
 • Фахова і професійна підготовка з 1-го курсу
 • Освітня траєкторія для кожного – 25% навчального плану ті формуєш сам


ДОСВІД ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, ЩО ДІЙСНО ЦІНИТЬСЯКафедра економічної кібернетики була створена в 1965 р., має більш ніж 50-річний досвід функціонування. Науково-технічний прогрес сприяв інтенсивному розвитку математичного моделювання, що набуло в сфері економіки нового напряму – економіко-математичного моделювання. На кафедрі готують фахівців для управлінсько-аналітичної, прогнозно-економічної та програмно-математичної роботи.
Серед випускників кафедри депутат декількох скликань Верховної ради України І.О. Заєць, член-кореспондент, першій віце-президент ДННУ Академії фінансового управління АН О.С. Власюк, віце-президент, член-кореспондент ААНУ С.М. Кваша. Загалом більшість випускників працює у вітчизняних та міжнародних організаціях, серед основних здобутків: міжнародна організація під патронатом ООН «FAO», український філіал міжнародної аудиторської компанії «PricewaterhouseCoopers», український філіал американської транснаціональної компанії «Procter & Gamble», український філіал французької компанії «Danone», український філіал німецької компанії «Хенкель», «Jacobs Douwe Egberts Ukraina», «Beiersdorf ukraine» (бренд Nivea), компанія «EPAM SYSTEMS», ЗАТ «Ельфа», ТОВ «Rozetka.ua», телеканал «Інтер», телеканал «ICTV» тощо.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКА